What a whirlwind weekend…

„What a whirlwind weekend we had at the gorgeous Festival Suha!“ 

Ta ocena irskih gostov Ardú na njihovi fb-strani zelo dobro opiše 29. mednarodni in prekomejni Festival Suha-Dravograd. Odlični glasbeni gostje, polni dvorani v Dravogradu in na Suhi, enkratna publika, odlično vreme in veliko število odličnih gostov s to in onstran meje nam bodo ostali v trajen spominu.

Vsi nastopajoči so se izkazali v najboljši formi. Poseben gost večera je bila sopranistka Kristina Babchuk iz Ukrajine, ki je ob spremlajvi odlične pianistke prof. Tsarine Marinkova Kranjčan očarala številno publiko. Hkrati je s svojim nastopom tudi opozorila na grozno vojno v svoji domovini. Iz darov gostov in izkupička festivala smo zbrali skoraj 2000 evrov in jih izročili Kristini v skromno pomoč za Ukrajino. Festivalska koncerta so oblikovali še Dravograjski sekstet, Elinor Ensemble iz Maribora, Ardú iz Dublina in glavni organizator Oktet Suha. Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek pa je simpatično pevsko pozdravila na Suhi. Manjkala je le še avstrijska skupina zwo3wir, ki je morala odpovedati zaradi korone.

Pred zaključnim koncertom so suški graščaki, družina Liaunig, župan Patrick Skubel in Oktet Suha vabili na sprejem v grajskem dvorišču. „Kot vedno pa tudi letos velja: po festivalu je pred festivalom, kajti veselimo se že 30. Festivala Suha 2023“, je optimistično pogledal v bodočnost organizator Jokej Logar.

„What a whirlwind weekend we had at the gorgeous Festival Suha!“

Dieser spontane fb-Eintrag der irischen Gäste beschreibt sehr gut den Verlauf des 29. Internationalen und grenzüberschreitenden Festival Suha-Dravograd. Hervorragende musikalische Gäste, volle Konzertsäle, das tolle Publikum, super Wetter und eine große Zahl an Ehrengästen von dies- und jenseits der Grenze werden uns lange in Erinnerung bleiben.

Alle Auftretenden präsentierten sich von ihrer besten Seite. Besonderer Gast des Festivals war die junge Sopranistin Kristina Babchuk aus der Ukarine, die in Begleitung der großartigen Pianistin prof. Tsarine Marinkova Kranjčan das zahlreiche Publikum nicht nur begeisterte, sondern auch auf den Skandal des Krieges in der Ukraine hinwies. Aus spontanen Spenden der Konzertbesucher und dem Erlös des Festivals wurden Kristina fast 2000 Euro übergeben.

Das Festival wurde weiters von den Gruppen Dravograjski sekstet, Elinor Ensemble aus Maribor, Ardú aus Dublin und dem Hauptorganisator Oktet Suha bestritten. Die heimische Frauengruppe PIS Žvabek sorgte für eine sympathische Begrüßung auf Schloss Neuhaus/Suha. Leider mussten zwo3wir Corona-bedingt absagen.

Vor dem Schlusskonzert luden die Familie Liaunig, Bürgermeister Patrick Skubel und das Oktet Suha zum Empfang in den Schlosshof. „Wie immer aber gilt:  Nach dem Festival ist vor dem Festival, denn wir freuen uns schon auf das kommende 30. Jubiläumsfestival 2023“, blickt Festival-Organisator Jokej Logar in die Zukunft.

Častni gostje / Ehrengäste:

Škof/Diözesanbischof Dr. Josef Marketz, Gereralni Konzul RS dr. Anton Novak, 2. Landtagspräsident/2. predsednik deželnega zbora Jakob Strauß, podžupana/Vizebürgermeister Ing. Christian Sourij in/und Benjamin Malle, občinski predstojnik/Gemeindevorstand Peter Trampusch, poslovodja KKZ/Geschäftsführer Martin Kuchling, bivši župan in predsednik Geoparka/Bürgermeister a.D. und Geopark Präsident Gerhard Visotschnig, deželni kulturni nagrajenec/Landeskulturpreisträger Prof. Dr. Engelbert Logar, Primarius Dr. Ewald Kresnik, umetnik/Künstler  Albert Mesner, župan/Bürgermeister Gerhard Koller, podžupan/Vizebürgermeister Mag. Vladimir Smrtnik, vodja okrajne policije/Bezirkspolizeichef Klaus Innerwinkler, ravnatelji/Direktoren Erika Knellwolf, Christine Meklin, Vida Logar, Danilo Katz, zastopniki medijev/zahlreiche MedienvertreterInnen.

Medijska poročila – izvleček / Medienberichte – Auszug:

Dober dan Koroška, 19.6.2022

Radio Agora

Interni KTV Dravograd

Novice:

Krone: