Bolje ne gre … Besser geht’s nicht … Couldn’t be better …

Bučen aplavz in številni dodatki v Dravogradu in na suškem gradu za konec še standing ovations. Bolje bi takšen festival ne mogel izzveneti! Fe
Festival Suha-Dravograd´23, ki se je vršil 16. in 17. junija 2023, je tudi letos bil v znamenju zelo kvalitetne in odlične evropske pevske kulture. Mednarodni gostje so tokrat prihajali iz Avstrije, Slovenije in Hrvaške.
Vokalna skupina Breznik iz Slovenj Gradca črpa iz bogate zakladnice skoraj tisoč slovenskih ljudskih pesmi in je pokazala čisto harmonijo in poseben melos. Mnogokrat odlikovana moška Klapa Stine iz Zagreba je prepričala od pianissima do fortissima z izrazitimi moškimi glasovi in je podala glasbeni predokus na bližno poletje v Dalmaciji. Presenetila pa je predvsem mešana avstrijska skupina Zwo3wir iz Mostviertla. S predanostjo in natančno harmonijo so z zvenečimi basi in posebnimi ritmi pripovedovali svoje zgodbe pripovedovali čutno in strastno. Oktet Suha je predstavil zelo raznolik in nov program in požel hrupen aplavz. V pozdrav in uvod pa so zapeli Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek ter Dravograjski Sekstet. Na svojevrsten in šaljiv način je Danilo Katz sproščeno in suvereno vodil skozi večer.
Številno publiko s pravtako številnimi častnimi gosti je pozdravila lastnica gradu gospa Eva Liaunig v obeh deželnih jezikih. Župan Patrick Skubel pa je Oktetu Suha izročil posebno priznanje občine Suha. Že pred koncertom pa so družina Liaunig, župan Skubel in Oktet Suha vabili na slavnostni sprejem v grajsko dvorišče.

In Dravograd frenetischer Applaus mit zahlreichen Zugaben und auf Schloss Neuhaus/Suha Standing Ovations zum Schluss. Besser kann es bei einem Musikfestival nicht laufen. Das Festival Suha-Dravograd ´23 am 16. und 17. Juni 2023 stand auch heuer ganz im Zeichen von qualitätvoller und ausgezeichneter europäischer Gesangskultur. Die internationalen musikalischen Gäste kamen diesmal aus Österreich, Slowenien und Kroatien.
Die Vokalgruppe Breznik aus Slowenien schöpft aus einem ungeheuren Repertoire von tausend Volksliedern und trumpften mit höchster Harmonie und besonderem Melos. Die vielfach ausgezeichnete kroatische Männer-Klapa Stine aus Zagreb überzeugte vom Pianissimo bis zum Fortissime mit außerordentlich prägnanten Männerstimmen und gab einen musikalischen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sommer in Dalmatien. Eine Überraschung waren Zwo3wir, eine gemischte Formation aus dem niederösterreichischen Mostviertel. Mit höchster Hingabe und Präzision erzählten sie mit vibrierenden Bässen und groovigen Beats sinnlich und leidenschaftlich ihre Geschichten. Das Oktet Suha präsentierte ein vielfältiges neues Programm und erntete tosenden Applaus samt Zugabe. Die Begrüßung oblag dem Dravograjski Sekstet sowie der Frauengruppe PIS Žvabek. Mit seiner bekannt humorvollen Art führte Danilo Katz locker und souverän durch den Abend.
Begrüßt wurden die Gäste zu Beginn von Hausherrin Eva Liaunig in beiden Landessprachen. Bürgermeister Patrick Skubel überreichte dem Oktet Suha eine Dankurkunde der Gemeinde Neuhaus/Suha. Schon im Vorfeld des Jubiläumskonzertes gab es im Schlosshof einen Empfang durch die Familie Liaunig, Bürgermeister Skubel und das Oktet Suha.

Častni gostje / Ehrengäste 2023

Generalni konzul RS / Generalkonsul der Republik Slowenien, dr. Anton Novak, zvezna svetnica/Bundesrätin mag. Claudia Arpa, predsednik NSKS/Rat-Obmann in bivši veleposlanik/Botschafter Dr. Valentin Inzko, župan/Bürgermeister Patrick Skubel, Dravograjski podžupan/Vizebürgermeister Robert Plimon aus Dravograd, podžupana/Vizebürgermeister Christian Souri in/und Benjamin Malle, vodja urada/Amtsleiterin Regina Wiedl, za KKZ Mag. Monika Novak-Sabotnik vom Christlichen Kulturverband, Benjamin Wakounig, predsednik SGZ/Präsident des slowenischen Wirtschaftsverbandes, ravnateljica/Direktorin Elvira Steindorfer vom Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt, župan in ustanovni član Okteta Suha/Bürgermeister und Gründungsmitglied des Oktet Suha, Heribert Kulmesch aus Zell Pfarre/iz Sel, farni prestojnik/Pfarrvorsteher GR Mag. Mihael Golavčnik, zbornični svetnik/Kammerrat Štefan Domej, Primarius Univ. Prof. Dr. Bernhard Ludvik, Stadtchor Klagenfurt Obmann Walter Pristovnik, deželni nagrajenec/Landeskulturpreisträger dr. Engelbert Logar, častni občan/Ehrenbürger Prof. Siegi Hofmann, predsednik EL-Obmann Gabriel Hribar, Geopark-Obmann, AltBGM Gerhard Visotschnig, dež.poslanec/LAbg. Franz Jožef Smrtnik, sodnik mag. Franz Boschitz

Medijska poročila / Medienberichte:
ORF Kärnten heute DABEI
ORF Dober dan Koroška Štajerska
ORF DDK Aviso Festival Suha & clip Drava reka

dav

dav

dav

mde